Vítame Vás na web stránke občianskeho združenia "Slovenský korpus ukrajinských študentov".

Táto stránka je primárne určená pre študentov slovenských vysokých škôl, ktorí pochádzajú z Ukrajiny. Budeme sa snažiť o to, aby sme ukrajinským študentom na Slovensku a tiež záujemcom z Ukrajiny o štúdium na Slovensku poskytli relevantné informácie o možnostiach štúdia, ktoré im slovenské vysoké školy ponúkajú.

Zároveň im budeme poskytovať aj konzultácie v otázkach procesu prijatia na štúdium, vybavenia prechodného pobytu a všetkých súvisiacich témach (úradné preklady, uznávanie vzdelania z Ukrajiny, a pod.).

Budeme sa snažiť o postupné dopĺňanie informácií na tejto stránke. Medzi kontaktmi nájdete aj e-mailovú adresu, na ktorej sa na nás môžete obrátiť s akýmikoľvek otázkami.

Budeme vďační za akékoľvek návrhy a pripomienky.

Organizačný výbor