JUDr. Roman Dohovič

Kontakt:

Slovenská republika, 040 01, Košice, Pajorova 14

Kontaktná osoba: JUDr. Roman Dohovič

tel.: +421 (915) 493 244

e-mail: roman.dohovic@gmail.com

 

Služby:

  • úradné preklady z ukrajinského do slovenského jazyka a opačne
  • prekladateľ je zapísaný do zoznamu znalcov, prekladateľov a tlmočníkov vedeného Ministerstvom sparvodlivosti SR - slovenské úradné preklady
  • rýchle a kvalitné vypracovanie prekladov

Pre členov združenia: 

25% zľava na preklady