O nás

Slovenský Korpus ukrajinský Študentov je apolitická, nezisková, mládežnícka vzdelávacia organizácia, ktorá vznikla ako dobrovoľnícka organizácia na základe iniciatívy ukrajinských štúdentov, ktorí študujú na území Slovenskej republiky.

Dôvodom pre vznik organizácie bolo množstvo problémov pri snahách o realizáciu seba samých ako zahraničných študentov na Slovensku a tiež  náročnosť ich riešenia. Boli to najmä rôzne nekorektné sprostredkovateľské agentúry a "sprostredkovaltelia", ktorí často záujemcov o štúdium zavádzajú, problémy pri vybavovaní prechodného pobytu, a pod.

Cieľom organizácie je spojiť ukrajinských študentov s cieľom vzájomnej pomoci a vyhnúť sa tak, za pomoci partnerov, problémom, s ktorými sa stretávali v štádiu prijatia na štúdium a vybavenia prechodného pobytu   

Organizácia vznikla v novembri 2015 v Košiciach.