Partneri

V časti partneri, Vám budeme predstavovať univerzity a iné subjekty, ktoré sú partnermi našej organizácie.

Všetky partnerské vzťahy budú zmluvne podložené, tak aby sme dosiahli ciele, ktoré si určila naša organizácia a maximalizovali výhody, ktoré bude môcť naša organizácia ponúknuť našim členom.

Pre členov organizácie to napríklad znamená:

  • podporu pri komunikácii s univerzitami (alebo komunikáciu v mene členov), v otázkach týkajúcich sa riešenia problémov, s ktorými sa stretávajú pri prijatí na štúdium, pri vybavovaní vstupných víz, alebo prechodného pobytu na Slovensku
  • podporu pri komunikácii s inými partnermi - garancia splnenia záväzkov zo strany patrtnerov, kontrola kvality vykonaných prác a poskytnutých služieb, systém zliav pre členov organizácie

V prípade, ak nebudete spokojní so službami, ktoré Vám poskytli naši partneri, prosím informujte nás a my sa budeme snažiť o nápravu.