Навчання

Чи можуть Українці навчатись в Словаччині безкоштовно?

Цілком! Україна у 2008 році приєдналася до Вишеградської групи з наміром інтеграції до ЄС. Вигодами і приємними бонусами від приєднання України до даної групи стали розвиток українського суспільства і можливість долучення до різноманітних програм і грантів.

Однією з таких переваг є співпраця у сфері вищої освіти. Українці можуть легко поступати і безкоштовно навчатись у ВНЗ країн Вишеградської групи, однією з яких є Словаччина. Підставою для цього є також закон про Вищу Освіту в Словаччині, який дозволяє студентам, що навчаються на словацькій мові, вчитися в словацьких ВНЗ безкоштовно.

Хто і на яких умовах може вступити до словацьких університетів ?

Відповідно до діючого законодавства Словаччини до Вищих навчальних закладів (на ступінь бакалавра) може вcтупити фізична особа, яка отримала повну загальну середню освіту, або повну спеціальну середню освіту.

Умовою для навчання на другому ступені (магістратура) є отримання вищої освіти першого ступеню, або отримання освіти другого ступеню, при чому сума кількості кредитів за попереднє навчання, відповідно до якого була отримана попередня вища освіта, та різниця в сумі кредитів для отримання освіти другого ступеня для спеціалізації, на яку має намір поступити абітурієнт, повинні  мінімально складати 300 кредитів.

Умовою для прийняття на третій ступінь вищої освіти (докторантське навчання) є закінчення другого ступеня вищої освіти.

Для вступу в університет потрібно подати заяву. Окремі факультети самі вирішують, в які терміни і які саме документи потрібно додати до самої заяви. Також факультети самостійно вирішують, чи є необхідним проводити вступні іспити. На даний момент для більшості спеціальностей екзамени складати не потрібно у зв’язку з нестачею бажаючих. Винятком бувають, наприклад, спеціальності лікаря, стоматолога, спеціальності, пов’язані з програмуванням, психологія, юридичні спеціальносі - все це необхідно перевірити на окремих факультетах та в університетах.

 Для вступу потрібно надати:

  1. документ про закінчення повної загальної середньої освіти (або повної середньої спеціальної освіти).
  2. документ про закінчення 1-го ступеня вищої освіти
  3. документ про закінчення 2-го ступеня вищої освіти.

На практиці рекомендуємо звертатися до конкретного факультету університету, в який  Ви маєте намір поступати, у зв’язку з тим, що вимоги факультетів та університетів щодо оформлення документів можуть відрізнятись.

По мірі розвитку співпраці з окремими університетами та факультетами ми будемо розміщувати на нашому сайті всю необхідну інформацію щодо вимог до оформлення окремих документів.

Рекомендуємо Вам з’ясувати зокрема наступні питання:

  • апостиль документів
  • переклад документів на словацьку мову українським перекладачем та завірення його підпису в українського нотаріуса, або переклад, зроблений перекладачем, зареєстрованим в реєстрі перекладачів Міністерства юстицій Словацької Республіки
  • перерахунок оцінок відповідно до словацької шкали оцінювання
  • нострифікація документу про середню освіту у відділі освіти відповідної районної державної адміністрації. Увага!!! На сьогодні діє угода між урядами Словаччини та України про взаємне академічне визнання рівноцінності документів про освіту. Відповідно до цієї угоди нострифікація не є потрібною, але поки що не всі університети володіють даною інформацією . Бажано їх попередити про цей факт. Текст угоди розміщений на офіційному сайті міністерства освіти Словаччини (https://www.minedu.sk/data/files/5636_ukrajina.pdf)

Чи потрібно складати іспити для вступу до словацьких ВНЗ ?

Для прйняття студентів до ВНЗ Словаччини проходить вступна кампанія. Першою умовою для вступу є подання заяви (prihláška) та повного переліку документів, які вимагає факультет/університет разом із заявою. Факультети самі вирішують, чи будуть проводитись вступні екзамени на окремі спеціальності. 

Успішний вступ до навчального закладу може залежити від результатів навчання в середній школі (в Словаччині це останні 4 класи перед закінченням повної середньої освіти). В такому випадку при прийнятті рішення розглядаються оцінки із середньої школи, результати олімпіад, інших конкурсів. Також можуть поставити за умову «матуріту» з певного предмету. «Матуріта» - це заключний іспит після закінчення середньої школи. Українським еквівалентом може бути Державна підсумкова атестація.

Деякі факультети проводять також вступні екзамени. Про термін проведення вступних екзаменів факультет повідомить вас після подання заяви у вигляді листа, що відбувається, як правило, не менше ніж за 30 днів перед їх проведенням. Вступні екзамени проводяться зазвичай з профільних предметів, потрібних для навчання на факультеті.

Ще одним видом екзаменів є «тестування здібностей» (talentová skúška). Метою цих екзаменів  є виявлення у Вас здібності для навчання на обраній Вами спеціалізації. Це можуть бути екзамени з танців, музики, малювання, спорту.

Для точного переліку умов для вступу та для встановлення потреби у складанні вступних іспитів рекомендуємо звертатися безпосередньо до обраних Вами факультетів. Це пов’язано з тим, що всі факультети мають повноваження самостійно приймати рішення щодо форми, терміну та способу проведення вступної кампанії, в тому числі і всіх вступних екзаменів.

Чи можна приступити до навчання в Словаччині без знання мови ?

Словацька мова є дуже наближеною до української, а тому її незнання не стане на заваді вступу до більшості факультетів, проте слід пам’ятати, що вступні іспити, якщо вони є, будуть проходити на словацькій мові, на деяких факультетах - на англійській.

Якщо ж ви вступаєте на факультет без іспитів, то можете бути спокійні: ви почуватиметесь комфортно у словацькомовному середовищі, проте кожна спеціальність має свою термінологію, а тому, обираючи той чи інший факультет, варто зупинитись на вивченні спеціальних термінів (Наприклад: від’ємне число - záporné číslo; імператор - cisár; художня література – beletria).

Які існують відмінності в словацкій системі навчання від української ?

Відмінності практично відсутні. В основі навчання у вищих навчальних закладах Словаччини також лежить Балонська система. В Україні кредитно-модульну систему почали вводити у 2005 році. Незначні відмінності можуть виникати між окремими ВНЗ та факультетами, керівництво яких має право самостійно видозмінювати процес навчання.

Головним завданням студента є набір достатньої кількості кредитів впродовж кожного семестра з метою отримання дозволу на переведення до наступного семестра чи курсу.