Проживання в Словаччині

Дозвіл на тимчасове проживання

Для отримання тимчасового проживання в Словаччині потрібно подати заяву. Заява подається в консульському відділі дипломатичної установи держави, в якій особа-заявник має постійне місце проживання. Для громадян України - це консульський відділ посольства Словацької республіки в Києві, або Генеральне консульство Словацької республіки в місті Ужгород. Заявник також може подавати заяву в Поліції для іноземців в Словаччині, за місцем його майбутнього тимчасового проживання в Словаччині. Подача заяви в Словаччині можлива тільки у випадку, якщо у заявника є законні підстави для перебування на теріторії Словаччині (наявність шенгенської візи). Бажано, щоб Шенгенська віза була видана словацькою дипломатичною установою, в іншому випадку це може розглядатися як зловживання візою. Прикладом цього може бути ситуація, якщо у Вас, скажімо, Польська шенгенська віза і Ви по ній жодного разу не в’їжджали на територію Польщі, але перший в’їзд був здійсненний на територію Словаччини з метою подання заяви в поліцію.

При подачі документів в Словацькій Республіці рекомендуємо не зволікати із поданням заяви. В Словаччині навчається велика кількість закордонних студентів, саме тому законний строк про прийняття рішення про надання тимчасового проживання (30 днів з моменту подачі) може не дотримуватися. В поліції єдостатньо законних підстав, для того, щоб цей строк продовжити. Потрібно ще й врахувати той факт, що прийняття рішення про надання тимчасового проживання і видача документу про тимчасове проживання (картки) – це два різні питання. Картка в стандартному режимі видається протягом 30 днів з моменту подання заяви про її виготовлення, яка, у свою чергу, подається працівником поліції аж після прийняття рішення про надання тимчасового проживання. У разі потреби існує можливість замовити карточку в експресному режимі (виготовлення до 2 робочих днів з моменту подання заяви про її виготовлення).

Документи для тимчасового проживання

Для подання заяви про тимчасове проживання студенту необхідно надати наступні документи:

-          - Заява

-          - 2 фотографії 3х3,5 см

-          - Документ, що підтверджує мету перебування

-          - Документ, що підтверджує фінансове забезпечення

-          - Документ, що підтверджує несудимість

Відповідно до діючого законодавства студенти не мусять надавати документи, які будуть підвереджувати місце їхнього проживання. З практичної точки зору буде краще, якщо в студента є можливість зареєструватись на конкретній адресі, оскільки йому можна вручити пошту і т.п.

Документ, що підтверджує мету перебування.

Це документ, який надає ВНЗ, в якому написано, що дана особа є студентом певного курсу ВНЗ. Документ повинен бути підписаний посадовою особою (деканом факультету).

Документ, що підтверджує фінансове забезпечення.

Цим документом може бути довідка з банку, яка підтверджує наявність коштів на рахунку, відкритого на ім’я заявника, розмір яких сладає 12-кратний розмір прожиткового мінімуму в Словаччині. На даний момент дана сума є 2377,08 Євро (12 x 198,09 Євро). Для заявників молодших 18 років ця сума представляє половину вище наведеної суми (1188.54 Євро).

Довідка з банку може бути видана і на ім’я іншої особи, у випадку Якщо ця особа заявить, що під час тимчасового проживання буде надавати заявнику фінансове забезпечення. Ця заява повинна бути завірена нотаріально.

Довідки та заяви можуть бути виготовленні і в Україні. В такому випадку потрібно щоб були перекладені на словацьку мову перекладачем зареєстрованим в Міністерстві юстиції Словаччини. На заяві зробленій в українського нотаріуса потрібно ще до її перекладу на словацьку мову проставити апостиль Міністерством юстиції України.

Підтвердженням фінансового забезпечення може бути також довідка про надання стипендії.

Документ, що підтверджує несудимість.

Документ, що підтверджує несудимість це довідка про несудимість видана відповідними органами держави, якої громадянином являється заявник. Довідка про несудимість в Україні повинна бути завірена апостилем Міністерства закордонних справ України.

Якщо длвідка про несудимість містить примітку, що база даних МВС України не містить даних з Луганської та Донецької області, потрібно ще недадти Заява про несудимість на цих територіях. Вона оформляється нотаріально в Україні та підтверджується Апостилем. Зразок заяви тут.

Заявник повинен надати також довідку про несудимість в державі, в якій перебував більше 90 днів протягом шести за собою слідуючих місяців. Така довідка надається, якщо перебував в іншій державі протягом останніх 3 років. Ці довідки повинні також бути завірені апостилем, та у випадку, якщо держава не підписала Гаазьку конвенцію, то вимагається її суперлегалізація відповідними органами,

Всі довідки про несудимість видані іноземними державами повинні бути перекладені на словацьку мову судовими перекладачами зареєстрованими в міністерстві юстиції Словаччини.

Дії після отримання карточки.

Після прийняття рішення про надання тимчасового проживання, поліція замовляє карточку. Прийняття рішення важливий момент, який Вам надає право перебувати на території Словаччини і після закінчення днів у Вашій візі.

Після отримання карточки студент повинен протягом 30 днів з моменту отримання карточки надати в міліцію довідку про те що він не хворіє захворюванням, яке б могло бути загрозою для суспільного здоров’я Словаччини. Ці довідки в Словаччині надають тільки спеціалізовані клініки.

Відповідно до діючого законодавства всі іноземці, які проживають на території Словаччини повинні мати медичне страхування (Страхування медичних витрат). Наявність такого страхування може перевірити поліція. Страхування може бути зроблено і в Україні. Важливим є, щоб це страхування було дійсне під час цілого періоду тимчасового проживання і кількість днів страхування покривала весь цей період. Студенти на відміну від інших категорій осіб з тимчасовим проживання, не повинні надавати довідку про наявність страхування в поліцію.