Технічний Університет міста Кошіце

ПРО УНІВЕРСИТЕТ

 

Історія ТУКЕ

Технічний університет у Кошицях (ТУКЕ) був заснований у 1952 році, але свій початок він бере у далекому минулому. Вже в 1657 році в Кошицях було створено «Universitas Cassoviensis», проте технічна освіта була піднесена до рівня вищої лише у 1762 році, коли австро-угорська імператриця Марія Терезія заснувала у Банській Штявниці Гірничу академію. Тут здобували освіту, розвивалася дослідницька діяльність за багатьма науковими напрямками, починаючи від добування руди до виробництва і переробки металевих матеріалів.

Початки вищої технічної освіти у Кошицях сягають 1937 року, коли за законом № 170 Чехословацької Республіки було створено Державну вищу школу технічну ім. Мілана Растіслава Штефаника в Кошицях. Початок навчання був запланований на 1938-39 н.р., проте передвоєнні події після Віденського арбітражу змусили заклад переїхати спочатку до Пряшева, згодом до Мартіна і нарешті зайняти міцну позицію у Братиславі.  На базі цієї школи був згодом створений сьогоднішній Словацький технічний університет у Братиславі. Справжнє відродження Вищої технічної школи в Кошицях настало на підставі постанови уряду № 30/1952 від 8 липня 1952 року, якою було створено цей навчальний заклад, що мав у своєму складі три факультети: факультет важкого машинобудування, гірничий і металургійний факультети. У 1969 році було створено електротехнічний факультет, а в 1976 – будівельний факультет.

Важливою подією стало перейменування навчального закладу на Технічний університет у Кошицях, що було передбачено законом СНР від 13 лютого 1991 року. У 1992 р. в Пряшеві було створено факультет спеціалізованих студій, який у 1996 р. трансформувався на сьогоднішній факультет виробничих технологій. У 1992 р. було засновано економічний факультет, що дозволило університетові вийти за межі виключно технічних дисциплін. Такий напрямок розвитку університету продовжувався і в 1998 р. було створено факультет ужиткового мистецтва. Авіаційний факультет Технічного університету в Кошицях був заснований 1 лютого 2005 р. Він є послідовником традицій Військової авіаційної академії ім. генерала Мілана Растіслава Штефаника у Кошицях, відомого в Європі й у світі навчального закладу, у якому понад 30 років здобували вищу освіту пілоти й авіаційний технічний персонал.

ТУКЕ сьогодні

Сьогодні на дев’яти факультетах ТУКЕ навчається загалом 9714 студентів. Серед них на денній формі навчання – 8437 студентів (5050 за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр, 3017 за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр або інженер, 370 аспірантів). Професорсько-викладацький склад університету складається з 700 професорів, доцентів і асистентів, такою самою є кількість наукових працівників і технічно-господарського складу.

Технічний університет у Кошицях забезпечує широкий спектр освітніх потреб не лише для регіону Східної Словаччини, за багатьма напрямками – це єдиний науково-дослідний і освітній заклад не тільки у Словаччині, а й у Центральній Європі. Університет тісно співпрацює з іншими університетами, промисловими підприємствами у регіоні й Словаччині загалом.
 

1. ФАКУЛЬТЕТ ГІРНИЧОЇ СПРАВИ, ЕКОЛОГІЇ, УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ТА ГЕОТЕХНОЛОГІЇ (FBERG) ТУКЕ

Про факультет:

Факультет гірничої справи, екології, управління і геотехнологій (ФГЕУГ) має багаторічну традицію гірничої справи й традицію надання вищої освіти, що бере свій початок з 1762 р. Це визнано на міжнародному рівні у Декларації наступників духовного спадку Гірничої академії в Банській Штявниці.

ФГЕУГ надає освітні послуги не лише у традиції дисциплін гірничої справи, але забезпечує освіту за привабливими й затребуваними навчальні програми в межах галузей геодезії, географічних інформаційних систем, геології, геотехнології, екологічних технологій, отримання й переробки сировини, інформатизації й управління процесами, промислової логістики, менеджменту земельних ресурсів, використання альтернативних джерел енергії, рятувальної та аварійно-пожежної техніки, у сфері розвитку геотуризму.  

ФГЕУГ робить акцент і на позауніверситетському житті своїх студентів, для них організовується урочиста посвята в студенти, екскурсії, студенти залучаються до спортивних заходів, вони можуть брати участь традиційних «Днях Саламандри», «Стрибках через шкіру», що відбуваються в межах щорічного балу «Барбара». Студенти можуть працювати в студентських клубах, де готуються різні заходи для представників ФГЕУГ.

Умови поступлення:

1. Ступінь: Бакалавр

2. Термін подання заявок: 31.05.2017

3. Оплата за подачу заяви:

- паперова: 25,00 Євро

- електронна: 20,00 Євро

4. Спеціальності:

№ п/п

Назва спеціальності Ступінь Форма Тривалість навчання (роки)

Кількість студентів
Д/З

Вступні іспити Вступні іспити пердмет

Вимагається ЗНО
(ДПА)

1.

Автоматизація і управління процесами видобутку і переробки сировини Bc. Д/З** 3/4 40/25 - - -

2.

Гірнича справа та геотехніка Bc. Д/З** 3/4 40/25 - - -

3.

Транспортна логістика підприємства Bc. Д/З** 3/4 40/25 - - -

4.

Геодезія та географічні інформаційні системи Bc. Д/З** 3/4 40/25 - - -

5.

Геодезія та земельний кадастр Bc. Д/З** 3/4 40/25 - - -

6.

Геологія та регіональний розвиток Bc. Д/З** 3/4 40/25 - - -

7.

Геодослідження Bc. Д/З** 3/4 40/25 - - -

8.

Геотуризм Bc. Д/З** 3/4 40/25 - - -

9.

Управління водними ресурсами в комунальному секторі Bc. Д/З** 3/4 40/25 - - -

10.

Інформатизація процесів видобутку і переробки сировини Bc. Д/З** 3/4 40/25 - - -

11.

Управління процесами Bc. Д/З** 3/4 40/25 - - -

12.

Управління земельними ресурсами Bc. Д/З** 3/4 40/25 - - -

13.

Мінералологія та екологічні технології Bc. Д/З** 3/4 40/25 - - -

14.

Охорона навколишнього середовища та екологічні технології сировини Bc. Д/З** 3/4 40/25 - - -

15.

Промислова логістика Bc. Д/З** 3/4 40/25 - - -

16.

Управління якістю процесів видобутку та переробки сировин Bc. Д/З** 3/4 40/25 - - -

17.

Технології в газовій та нафтовій промисловості Bc. Д/З** 3/4 40/25 - - -

18.

Використання альтернативних джерел енергії Bc. Д/З** 3/4 40/25 - - -

19.

Рятувальна та пожежна техніка Bc. Д/З** 3/4 40/25 - - -

Умовні позначення:

Д - денна форма навчання
З - заочна форма навчання
** - навчання платне

 

5. Додатки до заяви:

Документи про попередню освіту

Назва документу

Наявність

До коли надати

Апостиль

Нотаріальне засвідчення копії

Переклад

Табеля за останні  4 роки навчання Н/О 1 із заявою на навчання О UA UA
Довідка про навчальні досягнення за останні 4 роки О 2 із заявою на навчання О UA UA
Атестат про закінчення повної загальної середньої освіти О після отримання* О UA UA
Додаток атестата про закінчення повної  загальної середньої освіти О після отримання* О UA UA
Диплом про попередню освіту - - - - -
Додаток до диплома про попередню освіту - - - - -

Умовні позначення:

Н/О - не обов'язково
О - Обов'язково
UA - можна зробити в Україні
* - у випадку, якщо у Вас на руках не має Атестата та додатку на момент подачі заяви, Ви повинні його надати після його отримання, не пізніше, як день у запису на навчання
1 - Не обов'язково, якщо Ви надали довідку про навчальні резултати за останні 4 роки навчання з апостилем
2 - Не обов'язково, якщо Ви надали табелі з апостилем останні 4 роки навчання

 

Інші документи:

Назва документу Наявність До коли надати Нотаріальне засвідчення Переклад
Довідка від лікаря - - - -
Автобіографія 1 О із заявою на навчання - -
Мотиваційний лист - - - -
Досягнення  - дипломи, сертифікати, олімпіади О із заявою на навчання UA UA
Квитанція про оплату О із заявою на навчання Оригінал -
Перерахунок оцінок - - - -
Нострифікація О після отримання 2 SK -

Умовні позначення:

1 - Автобіографія повинна бути написана словацькою мовою
2 - документ потрібно надати в найкоротші терміни після його отримання
UA - можна зробити в Україні
SK - зроблено в Словаччині

 

6. Оплата:

Номер рахунку: SK07 8180 0000 0070 0015 1425 

Банк: Štátna pokladnica Bratislava

VS (Змінний символ): 900

KS (константний символ): 0308

ŠS (специфічний символ): -

Призначення платежу: рекомендуємо написати прізвище та ім'я заявника відповідно до закордонного паспорта.

 

7. Адреса для відправлення заявки:

Technická univerzita v Košiciach

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

Letná 9,

042 00 Košice

 

2. МЕТАЛУРГІЙНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (HF) ТУКЕ

Про факультет:

Діяльність металургійного факультету ТУКЕ спрямована на проблематику виробництва й переробки металевих і неметалевих матеріалів – це єдиний факультет такого типу в Словаччині. Випускники факультету стають технологами, технічними менеджерами, вони працюють на виробничих і комерційних підприємствах, проектних і дослідницьких організаціях.

У 2015 році минуло 63 роки від заснування металургійного факультету Технічного університету в Кошицях, який було створено разом з факультетом гірничої справи і факультетом важкого машинобудування за постановою уряду №30 від 8 липня 1952 року як частину Вищої школи технічної в Кошицях. Отже, відновити надання вищої освіти в галузі металургії вдалося лише через 33 роки після припинення діяльності 157-річної Гірничої академії в Банській Штявниці у 1919 р. Металургійний факультет ТУКЕ єдиний у всій Словаччині, а в рейтингу технічних факультетів Словаччини він займає 4-те місце.

На металургійному факультеті можна здобувати освіту за 5 бакалаврськими і 7 інженерськими навчальними програмами.

Умови поступлення:

1. Ступінь: Бакалавр

2. Термін подання заявок: 31.05.2017

3. Оплата за подачу заяви:

- паперова: 25,00 Євро

- електронна: 20,00 Євро

4. Спеціальності:

№ п/п

Назва спеціальності Ступінь Форма Тривалість навчання (роки)

Кількість студентів
Д/З

Вступні іспити Вступні іспити пердмет

Вимагається ЗНО
(ДПА)

1.

Металургія Bc. Д/З** 3/4 50/20 - - -

2.

Матеріали Bc. Д/З** 3/4 50/20 - - -

3.

Переробка та повторне використання відходів Bc. Д 3 50 - - -

4.

Теплова техніка та газифікація Bc. Д 3 50 - - -

5.

Інтегровані системи управління Bc. Д/З** 3/4 50/20 - - -

Умовні позначення:

Д - денна форма навчання
З - заочна форма навчання
** - навчання платне

 

5. Додатки до заяви:

Документи про попередню освіту

Назва документу

Наявність

До коли надати

Апостиль

Нотаріальне засвідчення копії

Переклад

Табеля за останні  4 роки навчання Н/О 1 із заявою на навчання Н/О UA UA
Довідка про навчальні досягнення за останні 4 роки О 2 із заявою на навчання Н/О UA UA
Атестат про закінчення повної загальної середньої освіти О після отримання* О UA UA
Додаток атестата про закінчення повної  загальної середньої освіти О після отримання* О UA UA
Диплом про попередню освіту - - - - -
Додаток до диплома про попередню освіту - - - - -

Умовні позначення:

Н/О - не обов'язково
О - Обов'язково
UA - можна зробити в Україні
* - у випадку, якщо у Вас на руках не має Атестата та додатку на момент подачі заяви, Ви повинні його надати після його отримання, не пізніше, як у день запису на навчання
1 - Не обов'язково, якщо Ви надали довідку про навчальні резултати за останні 4 роки навчання
2 - Не обов'якзово, якщо Ви надали табелі за останні 4 роки навчання

 

Інші документи:

Назва документу Наявність До коли надати Нотаріальне засвідчення Переклад
Довідка від лікаря - - - -
Автобіографія 1 О із заявою на навчання - -
Мотиваційний лист - - - -
Досягнення  - дипломи, сертифікати, олімпіади О із заявою на навчання UA UA
Квитанція про оплату О із заявою на навчання Оригінал -
Перерахунок оцінок - - - -
Нострифікація О після отримання 2 SK -

Умовні позначення:

1 - Автобіографія повинна бути написана словацькою мовою
2 - документ потрібно надати в найкоротші терміни після його отримання
UA - можна зробити в Україні
SK - зроблено в Словаччині

 

6. Оплата:

Номер рахунку: SK85 8180 0000 0070 0015 1476

Назва рахунку отримувача: Hutnícka fakulta TU v Košiciach, Letná 9, 042 00, Košice

Банк: Štátna pokladnica Bratislava

VS (Змінний символ): 2

KS (константний символ): -

ŠS (специфічний символ): -

Призначення платежу: прізвище та ім'я заявника (відповідно до закордонного паспорта), навчальна програма в заявці, ступінь навчання

 

7. Адреса для відправлення заявки:

Technická univerzita v Košiciach

Hutnícka fakulta

Letná 9,

042 00 Košice

3. ФАКУЛЬТЕТ МАШИНОБУДУВАННЯ (SJF) ТУКЕ

Про факультет:

Факультет машинобудування є одним з трьох найстаріших факультетів Технічного університету в Кошицях. Протягом періоду свого існування він перетворився на науково-виховний і навчальний підрозділ Університету, знаний у Словаччині й за кордоном.

22 навчальні програми металургійного факультету відносяться до ТОП 100 найбільш перспективних навчальних програм у Словацькій Республіці, випускники яких найбільше працюють за фахом. Дані взяті з результатів дослідження національного проекту «Вищі навчальні заклади – двигун розвитку суспільства знань». У 90% навчальних програм МФ ТУКЕ студенти можуть отримати «професійну» мотиваційну стипендію.

Металургійний факультет пропонує своїм студентам навчання за унікальними навчальними програмами з підтримкою найновітніших інформаційних технологій та інструментів комп’ютерної підтримки в конструюванні і технологічній підготовці виробництва. Лабораторії, лекційні аудиторії й комп’ютерні класи факультету обладнані найсучаснішою технікою і програмним забезпеченням з використанням високих технологій. До навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр включене й вивчення іноземних мов. Поєднання теоретичних знань з практикою забезпечується через проходження спеціалізованих практик і екскурсій на машинобудівних підприємствах та автомобільних заводах. Ми надаємо студентам можливість частково вчитися в закордонних університетах, забезпечуємо проживання в студентських гуртожитках, де також можна харчуватися і займатися спортом.

Умови поступлення:

1. Ступінь: Бакалавр

2. Термін подання заявок: 31.05.2017

3. Оплата за подачу заяви:

- паперова: 25,00 Євро

- електронна: 20,00 Євро

4. Спеціальності:

№ п/п

Назва спеціальності Ступінь Форма Тривалість навчання (роки)

Кількість студентів
Д/З

Вступні іспити Вступні іспити пердмет

Вимагається ЗНО
(ДПА)

1.

Автомобільне виробництво Bc. Д 3 30 - - -

2.

Менеджмент технічних та енвіроментальних ризиків в машинобудуванні Bc. Д 3 30 - - -

3.

Мехатроніка Bc. Д 3 50 - - -

4.

Комп'ютерна підтримка машинобудівного виробництва Bc. Д 3 30 - - -

5.

Промислова інженерія Bc. Д/К 3/3 40/50 - - -

6.

Протези та ортези Bc. Д 3 20 - - -

7.

Управління та економіка підприємства Bc. Д 3 30 - - -

8.

Машонобудування Bc. Д 3 100 - - -

9.

Техніка захитсу навколишнього середовища Bc. Д 3 20 - - -

10.

Технології, управління та іновації в машинобудуванні Bc. Д/К 3/3 20/50 - - -

Умовні позначення:

Д - денна форма навчання
К - комбінована форма навчання
 

5. Додатки до заяви:

Документи про попередню освіту

Назва документу

Наявність

До коли надати

Апостиль

Нотаріальне засвідчення копії

Переклад

Табеля за останні  4 роки навчання О із заявою на навчання - UA UA
Довідка про навчальні досягнення за останні 4 роки - - - - -
Атестат про закінчення повної загальної середньої освіти О після отримання* - UA UA
Додаток атестата про закінчення повної  загальної середньої освіти О після отримання* - UA UA
Диплом про попередню освіту - - - - -
Додаток до диплома про попередню освіту - - - - -

Умовні позначення:

О - Обов'язково
UA - можна зробити в Україні
* - документ потрібно надати після його отримання
 

Інші документи:

Назва документу Наявність До коли надати Нотаріальне засвідчення Переклад
Довідка від лікаря - - - -
Автобіографія 1 О із заявою на навчання - -
Мотиваційний лист - - - -
Досягнення  - дипломи, сертифікати, олімпіади - - - -
Квитанція про оплату О із заявою на навчання Оригінал -
Перерахунок оцінок - - - -
Нострифікація О До 2 місяців після запису на навчання SK -

Умовні позначення:

1 - Автобіографія повинна бути написана словацькою мовою
SK - зроблено в Словаччині

 

6. Оплата:

Номер рахунку: SK41 8180 0000 0070 0015 1492

Банк: Štátna pokladnica Bratislava

Назва рахунку отримувача: Strojnícka fakulta TU v Košiciach, Letná 9, 042 00, Košice

VS (Змінний символ): 9

KS (константний символ): 0308

ŠS (специфічний символ): -

Призначення платежу: прізвище та ім'я заявника (відповідно до закордонного паспорта), навчальна програма в заявці, ступінь навчання.

 

7. Адреса для відправлення заявки:

Technická univerzita v Košiciach

Strojnícka fakulta, Študijné oddelenie

Letná 9,

042 00 Košice

4. ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ ТА ІНФОРМАТИКИ (FEI) ТУКЕ.

Про факультет:

Сьогоднішній факультет був заснований 21 липня 1969 року, тоді він називався електротехнічний факультет Вищої школи технічної в Кошицях. У 1994 році факультет було перейменовано на факультет електротехніки й інформатики Технічного університету в Кошицях.

Основна місія факультету електротехніки й інформатики полягає у забезпеченні вищої освіти, що ґрунтується на наукових дослідженнях, насамперед у таких галузях дослідження як інформаційні науки, кібернетика й штучний інтелект, телекомунікації, електроніка, електротехніка, автомобільна електроніка та електроенергетика. Навчальний процес забезпечує 157 викладачів, серед яких 29 професорів, 35 доцентів, 89 асистентів із ступенем PhD. і 4 науково-дослідні працівники. Станом на сьогодні випускниками факультету є понад 15 000 молодих фахівців. В межах кожної навчальної програми студенти мають можливість отримати мотиваційну (професійну) стипендію. 

Умови поступлення:

1. Ступінь: Бакалавр

2. Термін подання заявок: 28.04.2017

3. Оплата за подачу заяви:

- паперова: 25,00 Євро

- електронна: 20,00 Євро

4. Спеціальності:

№ п/п

Назва спеціальності Ступінь Форма Тривалість навчання (роки)

Кількість студентів
Д/З

Вступні іспити Вступні іспити пердмет

Вимагається ЗНО
(ДПА)

1.

Автоматизовані електротехнічні системи Bc. Д/З** 3/4 30/20 - - -

2.

Електроенергетика Bc. Д 3 60 - - -

3.

Фізичне інженерство новітніх матеріалів Bc. Д 3 10 - - -

4.

Економічна інформатика Bc. Д 3 70 - - -

5.

Інформатика Bc. Д 3 200 - - -

6.

Новітні технології (системи) Bc. Д 3 30 - - -

7.

Комп’ютерне моделювання Bc. Д 3 10 - - -

8.

Комп’ютерні мережі Bc. Д 3 100 - - -

9.

Промислова електротехніка Bc. Д 3 20 - - -

10.

Технології в автомобільній електроніці Bc. Д 3 30 - - -

Умовні позначення:

Д - денна форма навчання
З - заочна форма навчання
** - навчання платне

 

5. Додатки до заяви:

Документи про попередню освіту

Назва документу

Наявність

До коли надати

Апостиль

Нотаріальне засвідчення копії

Переклад

Табеля за останні  4 роки навчання Н/О 1 із заявою на навчання Н/О UA UA
Довідка про навчальні досягнення за останні 4 роки О 2 із заявою на навчання Н/О UA UA
Атестат про закінчення повної загальної середньої освіти О після отримання * О UA UA
Додаток атестата про закінчення повної  загальної середньої освіти О після отримання * О UA UA
Диплом про попередню освіту - - - - -
Додаток до диплома про попередню освіту - - - - -

Умовні позначення:

Н/О - не обов'язково
О - Обов'язково
UA - можна зробити в Україні
* - у випадку, якщо у Вас на руках не має Атестата та додатку на момент подачі заяви, Ви повинні його надати після його отримання, не пізніше, як день запису на навчання
1 - Не обов'язково, якщо Ви надали довідку про навчальні резултати за останні 4 роки навчання
2 - Не обов'язково, якщо Ви надали табелі за останні 4 роки навчання

 

Інші документи:

Назва документу Наявність До коли надати Нотаріальне засвідчення Переклад
Довідка від лікаря О * із заявою на навчання UA UA
Автобіографія 1 О із заявою на навчання - -
Мотиваційний лист - - - -
Досягнення  - дипломи, сертифікати, олімпіади - - - -
Квитанція про оплату О із заявою на навчання Оригінал -
Перерахунок оцінок - - - -
Нострифікація О після отримання 2 SK -

Умовні позначення:

* - Довідка від лікаря надається у разі присвоєння групи інвалідності
1 - Автобіографія повинна бути написана словацькою мовою
2 - документ потрібно надати в найкоротші терміни після його отримання
SK - зроблено в Словаччині

 

6. Оплата:

Номер рахунку: SK82 8180 0000 0070 0015 1433

Банк: Štátna pokladnica Bratislava

Назва рахунку отримувача: Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach, Letná 9, 042 00, Košice

VS (Змінний символ): 042017

KS (константний символ): 0308

ŠS (специфічний символ): -

Призначення платежу: прізвище та ім'я заявника (відповідно до закордонного паспорта), навчальна програма в заявці, ступінь навчання.

 

7. Адреса для відправлення заявки:

Technická univerzita v Košiciach

Fakulta elektrotechniky a informatiky, Študijné oddelenie DFEI

Letná 9,

042 00 Košice

5. БУДІВЕЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (SvF) ТУКЕ

Про факультет:

Будівельний факультет Технічного університету в Кошицях був заснований у 1976 році. Протягом 38 років свого існування факультет закінчило понад 7 300 випускників за трьома рівнями навчання. Випускники факультету працюють на різних посадах, як-от: керівники будівництва, менеджери, генеральні директори, успішні проектанти, науково-дослідні й педагогічні працівники.

Навчання на факультеті здійснюється за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр, інженер і здобувач наукового ступеня PhD. за такими навчальними програмами: наземні споруди й архітектура, інженерні конструкції та транспортні споруди, будівництво транспортних споруд, технологія і менеджмент у будівництві, споруди екологічного призначення.

Основна місія будівельного факультету полягає у накопиченні, розвиванні й поширенні знань і результатів науки й техніки, а отже сприянні науковому й технологічному розвиткові будівництва задля забезпечення сталого майбутнього та якості життя. Ця місія факультету реалізовується через професійну педагогічну й науково-дослідну діяльність у лабораторних центрах високих технологій.

Умови поступлення:

1. Ступінь: Бакалавр

2. Термін подання заявок: 02.05.2017

3. Оплата за подачу заяви:

- паперова: 25,00 Євро

- електронна: 20,00 Євро

4. Спеціальності:

№ п/п

Назва спеціальності Ступінь Форма Тривалість навчання (роки)

Кількість студентів
Д/З

Вступні іспити Вступні іспити пердмет

Вимагається ЗНО
(ДПА)

1.

Наземне будівництво та архітектура Bc. Д 4 80 - - -

2.

Інженерні конструкції та дорожнє будівництво Bc. Д 3 20 - - -

3.

Реалізація дорожгього будівництва Bc. Д 3 20 - - -

4.

Технологія та менеджмент в будівництві Bc. Д/З** 3/4 60/30 - - -

5.

Споруди енвіроментального призначення Bc. Д 3 20 - - -

Умовні позначення:

Д - денна форма навчання
З - заочна форма навчання
** - навчання платне

 

5. Додатки до заяви:

Документи про попередню освіту

Назва документу

Наявність

До коли надати

Апостиль

Нотаріальне засвідчення копії

Переклад

Табеля за останні  4 роки навчання Н/О 1 із заявою на навчання О UA UA
Довідка про навчальні досягнення за останні 4 роки О 2 із заявою на навчання О UA UA
Атестат про закінчення повної загальної середньої освіти О після отримання * О UA UA
Додаток атестата про закінчення повної  загальної середньої освіти О після отримання * О UA UA
Диплом про попередню освіту - - - - -
Додаток до диплома про попередню освіту - - - - -

Умовні позначення:

Н/О - не обов'язково
О - Обов'язково
UA - можна зробити в Україні
* - у випадку, якщо у Вас на руках не має Атестата та додатку на момент подачі заяви, Ви повинні його надати після його отримання, не пізніше, як день запису на навчання
1 - Не обов'язково, якщо Ви надали довідку про навчальні резултати за останні 4 роки навчання
2 - Не обов'язково, якщо Ви надали табелі за останні 4 роки навчання

 

Інші документи:

Назва документу Наявність До коли надати Нотаріальне засвідчення Переклад
Довідка від лікаря - - - -
Автобіографія 1 О із заявою на навчання - -
Мотиваційний лист - - - -
Досягнення  - дипломи, сертифікати, олімпіади О із заявою на навчання UA UA
Квитанція про оплату О із заявою на навчання Оригінал -
Перерахунок оцінок - - - -
Нострифікація О після отримання 2 SK -

Умовні позначення:

1 - Автобіографія повинна бути написана словацькою мовою
2 - документ потрібно надати в найкоротші терміни після його отримання
UA - можна зробити в Україні
SK - зроблено в Словаччині

 

6. Оплата:

Номер рахунку: SK95 8180 0000 0070 0008 3493

Банк: Štátna pokladnica Bratislava

Назва рахунку отримувача: Stavebná fakulta TUKE v Košiciach, Vysokoškolská 4, 042 00, Košice

VS (Змінний символ): 061050029

KS (константний символ): 0308

ŠS (специфічний символ): -

Призначення платежу: прізвище та ім'я заявника (відповідно до закордонного паспорта), навчальна програма в заявці, ступінь навчання.

 

7. Адреса для відправлення заявки:

Technická univerzita v Košiciach

Stavebná fakulta TUKE

Vysokoškolská 4,

042 00 Košice

6. ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (EkF) ТУКЕ

Про факультет:

Економічний факультет Технічного університету в Кошицях вже понад 20 років надає освітні послуги за спеціальністю фінанси, банківська справа й інвестиції та за спеціальністю державне управління і регіональний розвиток. Його випускники сприяють професіоналізації фінансового й банківського сектора та державного управління у Словаччині. Місія факультету полягає у розвитку знань і наданні високоякісної професійної освіти у галузі економічних наук, сприянні розвитку суспільства і формуванню регіональної економіки шляхом здійснення дослідницької і консультативної діяльності, подальшої освіти і послуг для місцевої і регіональної спільноти. Економічний факультет намагається бути факультетом, навчання на якому ведеться в дусі демократії і гуманізму, тут вчать студентів бути толерантними,  мислити критично й творчо, створюються умови для вільного наукового дослідження і поширення знань. Факультет систематично бере участь у міжнародній співпраці.

Сьогодні на факультеті навчається понад 1000 студентів на денній і заочній формі навчання. Всі пропоновані навчальні програми за трьома освітніми рівнями повністю акредитовані. Після трьох років навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр студенти отримують ступінь бакалавра (Bc.), а після завершення дворічного навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем інженер – кваліфікацію інженера (Ing.). Навчання в аспірантурі пропонується за спеціальністю фінанси і просторова й регіональна економіка. Економічний факультет Технічного університету в Кошицях знаний як прогресивний факультет, для якого важливими є якість освіти, товариське середовище, багато можливостей для студентської мобільності та іноземні мови. За даними рейтингового агентства ARRA (http://www.arra.sk) факультет тривалий час посідає перше місце в оцінці факультетів економічного напрямку в Словаччині.

Умови поступлення:

1. Ступінь: Бакалавр

2. Термін подання заявок: 31.03.2017

3. Оплата за подачу заяви:

- паперова: 35,00 Євро

- електронна: 30,00 Євро

4. Спеціальності:

№ п/п

Назва спеціальності Ступінь Форма Тривалість навчання (роки)

Кількість студентів
Д/З

Вступні іспити Вступні іспити пердмет

Вимагається ЗНО
(ДПА)

1.

Фінанси, банківська справа та інвестиції Bc. Д/З** 3 180 14.06.2017 математика іноземна мова та математика

2.

Економіка та менеджмент державного кправління Bc. Д/З** 3 40 14.06.2017 математика іноземна мова та математика

Умовні позначення:

Д - денна форма навчання
З - заочна форма навчання
** - навчання платне

 

5. Додатки до заяви:

Документи про попередню освіту

Назва документу

Наявність

До коли надати

Апостиль

Нотаріальне засвідчення копії

Переклад

Табеля за останні  4 роки навчання Н/О 1 із заявою на навчання О UA UA
Довідка про навчальні досягнення за останні 4 роки О 2 із заявою на навчання О UA UA
Атестат про закінчення повної загальної середньої освіти О після отримання * О UA UA
Додаток атестата про закінчення повної  загальної середньої освіти О після отримання * О UA UA
Диплом про попередню освіту - - - - -
Додаток до диплома про попередню освіту - - - - -

Умовні позначення:

Н/О - не обов'язково
О - Обов'язково
UA - можна зробити в Україні
* - у випадку, якщо у Вас на руках не має Атестата та додатку на момент подачі заяви, Ви повинні його надати після його отримання, не пізніше, як день запису на навчання
1 - Не обов'язково, якщо Ви надали довідку про навчальні резултати за останні 4 роки навчання
2 - Не обов'язково, якщо Ви надали табелі за останні 4 роки навчання

 

Інші документи:

Назва документу Наявність До коли надати Нотаріальне засвідчення Переклад
Довідка від лікаря - - - -
Автобіографія 1 О із заявою на навчання - -
Мотиваційний лист - - - -
Досягнення  - дипломи, сертифікати, олімпіади О із заявою на навчання UA UA
Квитанція про оплату О із заявою на навчання Оригінал -
Перерахунок оцінок - - - -
Нострифікація О після отримання 2 SK -

Умовні позначення:

1 - Автобіографія повинна бути написана словацькою мовою
2 - документ потрібно надати в найкоротші терміни після його отримання
UA - можна зробити в Україні
SK - зроблено в Словаччині

 

6. Оплата:

Номер рахунку: SK29 8180 0000 0070 0015 1417

Банк: Štátna pokladnica Bratislava

Назва рахунку отримувача: Ekonomická fakulta TUKE v Košiciach, Vysokoškolská 4, 042 00, Košice

VS (Змінний символ): 2017

KS (константний символ): 0308

ŠS (специфічний символ): -

Призначення платежу: рекомендуємо написати прізвище та ім'я заявника (відповідно до закордонного паспорта)

 

7. Адреса для відправлення заявки:

Technická univerzita v Košiciach

Ekonomická fakulta  TUKE

Němcovej 32,

040 01 Košice

7. ФАКУЛЬТЕТ ВИРОБНИЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ В МІСТІ ПРЯШІВ (FVT)

Про факультет:

Факультет виробничих технологій це один з дев’яти факультетів Технічного університету в Кошицях, який належить до провідних закладів вищої освіти у Словацькій Республіці. На факультеті діє 8 кафедр і 3 інститути.

Факультет є учасником багатьох національних і міжнародних проектів, до яких активно включаються і студенти. Помітний успіх факультету відбито у результатах рейтингового оцінювання факультетів ARRA (5-те місце), успіх факультету це й отримання престижної відзнаки за 2015 рік «Особистість року у галузі технологій». Протягом минулих років факультет, його працівники й студенти отримали багато відомих відзнак, серед яких «Студент СР» та «Премія Самуела Міковіні», які надаються Міністерством освіти СР. Факультет виховує випускників повністю підготованих до майбутнього працевлаштування, про що свідчить 99,09% успішності реалізації їх на практиці.

Студенти факультету мають можливість частково навчатися за кордоном в межах міжнародних програм ЕРАЗМУС, Національної стипендійної програми СР (NŠP) та програми CEEPUS, у яких факультет бере активну участь, а також через двосторонні угоди між факультетом і університетами (факультетами) за кордоном.

Факультет виробничих технологій Технічного університету в Кошицях (місцезнаходження Пряшів) намагається якнайкраще підготувати своїх студентів до умов промисловості, тому він активно бере участь у національному проекті «Вищі навчальні заклади – двигун розвитку суспільства знань». В межах реалізації проекту і з метою покращення якості навчального процесу на факультеті було створено сучасні навчальні центри, у факультетську бібліотеку було закуплено нову літературу, видану в Словаччині й за кордоном.

Факультет виробничих технологій зайняв 2-ге місце серед 143 факультетів Словаччини з точки зору перспективності і співвіднесеності навчальних програм з потребами практики.

Сьогодні на факультеті розпочато співпрацю у межах проекту SPICE (Student Programme of Integrated Company Education), спільного проекту Союзу автомобільної промисловості Словацької Республіки й національного проекту розвитку AZU.sk.

Умови поступлення:

1. Ступінь: Бакалавр

2. Термін подання заявок: 28.04.2017

3. Оплата за подачу заяви:

- паперова: 25,00 Євро

- електронна: 20,00 Євро

4. Спеціальності:

№ п/п

Назва спеціальності Ступінь Форма Тривалість навчання (роки)

Кількість студентів
Д/З

Вступні іспити Вступні іспити пердмет

Вимагається ЗНО
(ДПА)

1.

Управління виробництвом Bc. Д/З** 3/4 50/30 - - -

2.

Моніторинг та діагностика технічних пристроїв Bc. Д/З** 3/4 30/20 - - -

3.

Відновлювані джерела енергії Bc. Д 3 30 - - -

4.

Комп’ютерна підтримка виробничих технологій Bc. Д/З** 3/4 120/30 - - -

5.

Комп’ютерне проектування технічного обладнання Bc. Д 3 50 - - -

6.

Прогресивні технології Bc. Д 3 40 - - -

7.

Технології автомобільного виробництва Bc. Д/З** 3/4 50/30 - - -

8.

Промисловий менеджмент Bc. Д 3 40 - - -

Умовні позначення:

Д - денна форма навчання
З - заочна форма навчання
** - навчання платне

 

5. Додатки до заяви:

Документи про попередню освіту

Назва документу

Наявність

До коли надати

Апостиль

Нотаріальне засвідчення копії

Переклад

Табеля за останні  4 роки навчання Н/О 1 із заявою на навчання О UA UA
Довідка про навчальні досягнення за останні 4 роки О 2 із заявою на навчання О UA UA
Атестат про закінчення повної загальної середньої освіти О після отримання * О UA UA
Додаток атестата про закінчення повної  загальної середньої освіти О після отримання * О UA UA
Диплом про попередню освіту - - - - -
Додаток до диплома про попередню освіту - - - - -

Умовні позначення:

Н/О - не обов'язково
О - Обов'язково
UA - можна зробити в Україні
* - у випадку, якщо у Вас на руках не має Атестата та додатку на момент подачі заяви, Ви повинні його надати після його отримання, не пізніше, як день запису на навчання
1 - Не обов'язково, якщо Ви надали довідку про навчальні резултати за останні 4 роки навчання
2 - Не обов'язково, якщо Ви надали табелі за останні 4 роки навчання

 

Інші документи:

Назва документу Наявність До коли надати Нотаріальне засвідчення Переклад
Довідка від лікаря О * із заявою на навчання UA UA
Автобіографія 1 О із заявою на навчання - -
Мотиваційний лист - - - -
Досягнення  - дипломи, сертифікати, олімпіади - - - -
Квитанція про оплату О із заявою на навчання Оригінал -
Перерахунок оцінок - - - -
Нострифікація О після отримання 2 SK -

Умовні позначення:

* - Довідка від лікаря надається у разі присвоєння групи інвалідності
1 - Автобіографія повинна бути написана словацькою мовою
2 - документ потрібно надати в найкоротші терміни після його отримання
SK - зроблено в Словаччині

 

6. Оплата:

Номер рахунку: SK10 8180 0000 0070 0015 1468

Банк: Štátna pokladnica Bratislava

VS (Змінний символ): 223001

KS (константний символ): 0558

ŠS (специфічний символ): -

Призначення платежу: прізвище та ім'я заявника (відповідно до закордонного паспорта), навчальна програма в заявці, ступінь навчання.

 

7. Адреса для відправлення заявки:

Fakulta výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove

Bayerova 1

080 01 Prešov

8. ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ (FU) ТУКЕ

Про факультет:

Факультет мистецтв ТУКЕ протягом 15 років свого існування завдяки мистецькій і науковій діяльності став помітний не лише в межах Словаччини, але й за кордоном. Професорсько-викладацький склад факультету включає фахівців з кожної згаданої сфери діяльності і створює благодатне середовище для розвитку кожного талановитого абітурієнта, який мріє тут навчатися.

Основна мета полягає у підготовці випускників для того, щоб, крім здійснення своєї професійної мистецької діяльності, вони безперервно були ініціаторами культурного й мистецького життя у суспільстві, щоб стали креативним імпульсом для свого оточення.

Умови поступлення:

1. Ступінь: Бакалавр

2. Термін подання заявок: 30.11.2016

3. Оплата за подачу заяви:

- паперова: 35,00 Євро

- електронна: 30,00 Євро

4. Спеціальності:

№ п/п

Назва спеціальності Ступінь Форма Тривалість навчання (роки)

Кількість студентів
Д/З

Вступні іспити Вступні іспити пердмет

Вимагається ЗНО
(ДПА)

1.

Архітектура і урбанізм Bc. Д 4 16 06.02.2017 - 07.02.2017 комплексний екзамен 1 -

2.

Дизайн Bc. Д 4 16 06.02.2017 - 07.02.2017 комплексний екзамен 1 -

3.

Відновлювані джерела енергії Bc. Д 3 30 06.02.2017 - 07.02.2017 комплексний екзамен 1 -

Умовні позначення:

Д - денна форма навчання
1 - Предмет екзамену:
- Базові знання в галузі мистецтва, архітектури, дизайну, математики та просторової уяви (тільки SP архітектури і містобудування) - письмові тести
- Практична демонстрація таланту:
- Портрет або малюнок фігури відповідно до живої моделі (Still Life Програма для архітектури)
-Теми, специфічні для навчальної програми, спрямованої на виявлення творчості
- Особиста співбесіда з кандидатами.

Тести: Загальні знання, математика

 

5. Додатки до заяви:

Документи про попередню освіту

Назва документу

Наявність

До коли надати

Апостиль

Нотаріальне засвідчення копії

Переклад

Табеля за останні  4 роки навчання Н/О 1 із заявою на навчання О UA UA
Довідка про навчальні досягнення за останні 4 роки О 2 із заявою на навчання О UA UA
Атестат про закінчення повної загальної середньої освіти О після отримання * Н/О UA UA
Додаток атестата про закінчення повної  загальної середньої освіти О після отримання * Н/О UA UA
Диплом про попередню освіту - - - - -
Додаток до диплома про попередню освіту - - - - -

Умовні позначення:

Н/О - не обов'язково
О - Обов'язково
UA - можна зробити в Україні
* - у випадку, якщо у Вас на руках не має Атестата та додатку на момент подачі заяви, Ви повинні його надати після його отримання, не пізніше, як день запису на навчання
1 - Не обов'язково, якщо Ви надали довідку про навчальні резултати за останні 4 роки навчання
2 - Не обов'язково, якщо Ви надали табелі за останні 4 роки навчання

 

Інші документи:

Назва документу Наявність До коли надати Нотаріальне засвідчення Переклад
Довідка від лікаря - - - -
Автобіографія 1 О із заявою на навчання - -
Мотиваційний лист - - - -
Досягнення  - дипломи, сертифікати, олімпіади - - - -
Квитанція про оплату О із заявою на навчання Оригінал -
Перерахунок оцінок - - - -
Нострифікація О найпізніше при записі 2 SK -

Умовні позначення:

* - Довідка від лікаря надається у разі присвоєння групи інвалідності
1 - Автобіографія повинна бути написана словацькою мовою
2 - документ потрібно надати в найкоротші терміни після його отримання, найпізніше при записі на навчання
SK - зроблено в Словаччині

 

6. Оплата:

Номер рахунку: SK60 8180 0000 0070 0015 1441

Банк: Štátna pokladnica Bratislava

VS (Змінний символ): 20172018

KS (константний символ): 0308

ŠS (специфічний символ): 88999

Призначення платежу: рекомендуємо написати прізвище та ім'я заявника (відповідно до закордонного паспорту.

 

7. Адреса для відправлення заявки:

Dekanát Fakulty umení TUKE

Letná 9

042 00 Košice

9. АВІАЦІЙНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Про факультет:

Авіаційний факультет Технічного університету в Кошицях був заснований у 2005 році. Незважаючи на короткий час свого існування, у нього є багаторічний досвід підготовки не лише цивільних, але й військових пілотів та авіафахівців. Авіаційний факультет є послідовником  традицій Військової авіаційної академії ім. генерала Мілана Растіслава Штефаника в Кошицях, яка понад 30 років забезпечувала освіту пілотів і авіаційного технічного персоналу.

Основна місія авіаційного факультету полягає у сприянні місії Технічного університету насамперед у галузі авіаційної техніки, авіації та космонавтики. Найважливішою складовою місії факультету є надання, організація і забезпечення вищої освіти, безперервної освіти та здійснення творчого наукового дослідження у галузі авіаційного машинобудування, авіаційної електротехніки, конструювання, ремонту й експлуатації авіаційної техніки, управління і забезпечення авіаперевезень та пов’язаної з цим проблематики.

Авіаційний факультет отримав сертифікат Авіаційного/Транспортного управління Словацької Республіки про професійну компетентність для забезпечення технічної підготовки пілотів, працівників управління польотами та сертифікат «Організація для підготовки техобслуговування згідно з ČASŤ 147», який дозволяє факультету готувати авіаційний технічний персонал відповідно до вимог авіаційного законодавства Європейського Союзу, що значним чином збільшує можливості реалізації випускників за кордоном.

Авіаційний факультет надає вищу авіаційну освіту за трьома освітніми рівнями – бакалавр, кваліфікація інженера, навчання в аспірантурі. На факультеті передбачена денна і заочна форма навчання.

Умови поступлення:

1. Ступінь: Бакалавр

2. Термін подання заявок: 09.06.2017

3. Оплата за подачу заяви:

- паперова: 25,00 Євро

- електронна: 20,00 Євро

4. Спеціальності:

№ п/п

Назва спеціальності Ступінь Форма Тривалість навчання (роки)

Кількість студентів
Д/З

Вступні іспити Вступні іспити пердмет

Вимагається ЗНО
(ДПА)

1.

Керування авіаційних перевезень Bc. Д/З** 3/4 110/30 - - -

2.

Професійний пілот Bc. Д 3 10 - - -

3.

Працівник керування авіатрафіком Bc. Д 3 20 - - -

4.

Експлуатація літаків Bc. Д 3 30 - - -

5.

Системи авіоніки Bc. Д 3 30 - - -

Умовні позначення:

Д - денна форма навчання
З - заочна форма навчання
** - навчання платне

 

5. Додатки до заяви:

Документи про попередню освіту

Назва документу

Наявність

До коли надати

Апостиль

Нотаріальне засвідчення копії

Переклад

Табеля за останні  4 роки навчання Н/О 1 із заявою на навчання Н/О UA UA
Довідка про навчальні досягнення за останні 4 роки О 2 із заявою на навчання Н/О UA UA
Атестат про закінчення повної загальної середньої освіти О після отримання * Н/О UA UA
Додаток атестата про закінчення повної  загальної середньої освіти О після отримання * Н/О UA UA
Диплом про попередню освіту - - - - -
Додаток до диплома про попередню освіту - - - - -

Умовні позначення:

Н/О - не обов'язково
О - Обов'язково
UA - можна зробити в Україні
* - у випадку, якщо у Вас на руках не має Атестата та додатку на момент подачі заяви, Ви повинні його надати після його отримання, не пізніше, як день запису на навчання
1 - Не обов'язково, якщо Ви надали довідку про навчальні резултати за останні 4 роки навчання
2 - Не обов'язково, якщо Ви надали табелі за останні 4 роки навчання

 

Інші документи:

Назва документу Наявність До коли надати Нотаріальне засвідчення Переклад
Довідка від лікаря О * до 31.08.2017 - -
Автобіографія - - - -
Мотиваційний лист - - - -
Досягнення  - дипломи, сертифікати, олімпіади Н/О із заявою на навчання UA UA
Квитанція про оплату О із заявою на навчання Оригінал -
Перерахунок оцінок - - - -
Нострифікація О після отримання 1 SK -

Умовні позначення:

* - Довідка від лікаря надається при навчанні у програмі пілот, вимоги до довідки перевіряйте на сайті факультету
1 - документ потрібно надати в найкоротші терміни після його отримання
SK - зроблено в словаччині

 

6. Оплата:

Номер рахунку: SK96 8180 0000 0070 0020 1621

Банк: Štátna pokladnica Bratislava

VS (Змінний символ): 55903

KS (константний символ): 0308

ŠS (специфічний символ): -

Призначення платежу: рекомендуємо написати прізвище та ім'я заявника (відповідно до закордонного паспорта).

 

7. Адреса для відправлення заявки:

Technická univerzita v Košiciach

Letecká fakulta  TUKE

Rampová 7

041 21 Košice