Нострифікація

1. Що таке нострифікація?

Нострифікація, це процес визнання навчання за кордоном для академічних цілей (або для інших цілей), тобто визнання з метою продовження навчання у наступному рівні освіти. Фактично говоримо про визнання закордонної освіти певного рівня як рівноцінного освіті однакового ступеня/рівня в Словаччині.

2. Нострифікація з метою навчання в середніх школах, або на першому ступені вищої  освіти.

Визнання закінченої базової, або середньої освіти з метою продовження навчання в середній школі, або на першому ступені вищої освіти (нострифікація) здійснюється в районній адміністрації міста – обласного центру.

Найбільш актуальним питанням з нашого погляду це нострифікація (визнання) української середньої освіти з метою продовження навчання на першому ступені вищого навчально закладу в Словаччині.

Основним принципом, з якого потрібно починати є те, що відповідно до Закону про вищі навчальні заклади, умовою поступлення у вищий навчальний заклад є закінчена повна середня освіта. Практично без визнаної (нострифікованої) освіти не можна поступити у вищий навчальний заклад Словаччини. В іншому випадку би вищий навчальний заклад діяв протизаконно. Ставлення окремих вищих навчальних закладів до цього питання відрізняється, що не зовсім правильно. Ми зустрічалися навіть з випадком, коли навчальний заклад дозволив студенту закінчити ступінь бакалавра, але відмовляв у видачі диплому, до моменту, поки студенти не пред’являть рішення про нострифікацію їхньої середньої освіти. Навіть не потрібно згадувати, що так діяв приватний вищий навчальний заклад, який напевно свої прибутки ставить понад закон..

3. Заява про визнання середньої освіти

Заява подається в районній адміністрації обласного центру за місцем проживання заявника, або якщо у заявника ще не має в Словаччині жодного виду проживання то за місцем знаходження вищого навчального закладу в якому має заявник намір навчатися.

В загальному можна сказати, що заява повинна містити зокрема::

 • копію документу, який посвідчує особу,
 • завірена копія документу про закінчену освіту,
 • виписка навчальних предметів та виконаних екзаменів,
 • довідку визнаної середньої школи про обсяг практичного навчання, якщо мова йде про професійну освіту, або професійну середню освіту з отриманням повної загальної середньої освіти.
 • завірення дійсності підписів та відбитків печаток школи на документі про закінчену освіту уповноваженим для цього органом держави, яка документ видала, якщо міжнародний договір не передбачає іншого.
 • документ про оплату адміністративного збору.

Рекомендуємо, щоб Ви перелік документів консультували з відповідною районною адміністрацією, яка буде Вашу заяву розглядати. Це потрібно для того, що у районних адміністрацій не має єдиної методики і їхні вимоги часто відрізняються.

Процес «НОСТРИФІКАЦІЇ» - процесу визнання рівноцінності документів про здобуту освіту, які були видані закордонними навчальними закладами керується:

- законом № 422/2015 Зводу законів про визнання документів про освіту та визнання професійних кваліфікацій в останній редакції

- законом № 71/1967 Зводу про адміністративне провадження (адміністративний кодекс) в останній редакції

- іншими законами та міжнародними договорами.

Відповідно до цих нормативних актів можна нострифікувати документи про базову освіту, середню освіту та вищу освіту. Документи про базову та середню освіту визнаються відділами освіти районних адміністрацій в обласних центрах. Нострифікація виконується за місцем проживання заявника, або за місцем навчання заявника (абітурієнти, які поступають в кошицькі університети або філію економічного університету в Міхаловцях повинні робити нострифікацію в районній адміністрації міста Кошіце, в пряшівські університети у відділі освіти районної адміністрації міста Пряшів …). 

ПОСТРИФІКАЦІЯ У ВІДДІЛІ ОСВІТИ РАЙОННОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ МІСТА КОШІЦЕ ТА ПРЯШІВ

Перелік документів:

 1. Заява
 2. Копія закордонного паспорта заявника
 3. Атестат про повну загальну середню освіту
 4. Додаток до атестата про повну загальну середню освіту
 5. Документ який підтверджує місцеву компетентність районної адміністрації міста Кошіце
 6. Збір в розмірі 5 Євро
 7. Інші документи: доручення (у разі якщо заявник не подає заяву особисто)

 

Примітка: Якщо заявнику не виповнилося 18 років, заяву може від його імені подати законний представник (один з батьків, опікун) або особа, яка була уповноважена законним представником.

Правильне оформлення документів:

 • нотаріальне завірення: документи про освіту повинні бути завірені нотаріально
 • апостиль: на документах повинен бути проставлений апостиль
 • переклад: переклади повинні бути зроблені перекладачами, які зареєстровані в реєстрі міністерства юстиції Словацької республіки – словацькі судові перекладачі (гербова печатка словацької республіки). Переклади зроблені українськими перекладачами – торгово-промислова палата, або переклади завірені українськими нотаріусами – печатки з тризубом не приймаються
 • довіреність - довіреність на представляння інтересів при нострифікації повинна бути завірена нотаріально. Ця довіреність робиться, у випадку, якщо заяву на нострифікацію не подає особа, якої освіта визнається, або її законний представник (у разі, якзо особі не виповнилось 18 років). Якщо особі якої освіта визнається не виповнилось 18 років, до заяви потрібно надати перекладене свідоцтво про народження та копію паспорта законного представника, який заяву подає. Якщо заяву не подає законний представник, але ним уповноважена особа, тоді до заяви, крім вище наведених документів потрібно додати також документ, який посвідчує особу уповноваженого.